Maba elektro s.r.o.

Slider

Vítajte na našej stránke !

Firma MABA Elektro s.r.o. bola založená na základe Živnostenského listu, zo dňa 24.11.1992. Od roku 2010 sa pretransformovala z „Magyar Gabriel – MABA“ na terajšiu podobu. Od svojho vzniku profilovala ako elektromontážna firma špecializovaná na opravu a montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky vrátane elektrických rozvádzačov.

Naše práce