Naše Služby

Poskytujeme kompletné elektroinštalačné práce, silnoprúdové a slaboprúdové inštalácie bytových, priemyselných a iných objektov vrátene blezkozvodov. Rekonštrukcia, oprava a údržba elektrických rozvodov. Výroba a kompletné zapájanie rozvádzačov.

Meranie a regulácie

Zaoberáme sa realizáciou systémov MaR v oblasti tepelnej techniky, reguláciou kotolní, výmenníkových kotolní, výmenníkových staníc, tepelných čerpadiel.

Bleskozvod

Vonkajší systém ochrany pred bleskom je zariadenie na ochranu stavebných objektov a toho, čo je v nich pred nebezpečnými účinkami atmosférických výbojov ich zvodom do zeme. Od roku 2009 montujeme aktívne bleskozvody.

Odborné prehliadky

Vykonanie odborných prehliadok, skúšok (revízií) vyhradených elektrických zariadení s napätím do 1000V vrátane bleskozvodov, objekty bez nebezpečenstvu výbuchu.

Slaboprúd

Navrhujeme a inštalujeme komplexné riešenia kamerového systému, elektrického zabezpečovacie systému(EZS),požiarného rozhlasu, požiarnej signalizácie, telefónnych ústrední a štruktúrovnej kabeláže.

Naše Referencie